događanja

Prijavite svoje događanje!

S ciljem da na jednom mjestu budu dostupne informacije o događanjima vezanim uz kopitare u RH pozivamo sve organizatore da nas kontaktiraju s podacima o događaju na info@konji.hr.


Potrebni podaci:


- Datum, vrijeme početka i završetka događanja.

- Lokacija - ime lokacije i adresa ili link s Google karte

- Kontaktni broj, e-pošta i ime organizatora/odgovorne osobe

- Kratki opis – vrsta događanja (dresura, prepone, vođenje, izložbe, sajmovi i dr.)

- Dodatno možete poslati link na stranicu koja sadržava više informacija o događaju (web stranica, facebook i sl.)