Zdravo i funkcionalno kopito u realnom svijetu

Rujan 2021

ZDRAVO I FUNKCIONALNO KOPITO - u realnom svijetu

Ljubazno vas pozivamo na seminar o cjelovitoj brizi o konju i njegovim kopitima pod nazivom "ZDRAVO I FUNKCIONALNO KOPITO - u realnom svijetu".

Seminar je namijenjen svima koji se na bilo koji način bavite konjima.
“Zdravo i funkcionalno kopito – u realnom svijetu”

• Kako prepoznati probleme s kopitima
• Što mogu sam učiniti, da spriječim i eliminiram probleme u svojoj okolini
• Mogu li produžiti vrijeme između potrebnih posjeta trimera / kovača?

Predavačica: Urška Markelj, univ. dipl. ing. zoot.
Seminar će biti razdijeljen na dva dijela s početkom u petak, 3.9.2021 od 16h do 20h te se nastavlja u subotu 4.9.2021 od 14h do 18h preko Zooma.
Sat završetka je približan i ovisan o diskusiji koja će trajati tijekom i nakon seminara.

Sadržaj seminara:
• Anatomija i funkcijoniranje kopita - kako razlikovati zdravo kopito od patološkog.
• Utjecaj potkivanja, prehrane i okoline na kopito i bosi pristup kopitu.
• Najčešće patologije i njihovi uzroci.
• Laminitis i problemi u stražnjem dijelu kopita (navikularni sindrom) i rehabilitacija.
• Važnost pravilne prehrane.

Slušatelji seminara mogu poslati fotografije kopita svojih konja na besplatnu evaluaciju. Upute za fotografiranje kopita nalaze se na linku: https://animohoofcare.com/. Prikladne su samo fotografije iz određenih kuteva, kao što je opisano na priloženom linku!

Prijave i kotizacija
Prijave su obavezne putem e-pošte: animo.awc@gmail.com; e-poštom ćete dobiti pozivnicu sa svim podacima. Sudjelovanje je moguće samo uz prethodnu prijavu.
Kotizacija iznosi 70 €. U cijenu je uključen i materijal.

Sudjelovanje na ovom seminaru uvjet je za sudjelovanje na seminarima ili tečajevima koji nadograđuju osnovnog, jer se od polaznika naprednih seminara očekuju osnovna znanja.

Nakon ovog seminara 05. i 06.11.2021. slijedi seminar o najčešćim patologijama s naglaskom na laminitisu i navikularnom sindromu.

Na proljeće 2022.godine, ako budu uvjeti dopuštali, slijedi dvodnevna radionica s praktičnim obrezivanjem kopita kadavra. Uvjet za sudjelovanje u praktičnoj radionici su slušani teorijski seminari.

Više informacija:
https://www.facebook.com/events/953246888584250/?ref=newsfeed