srpanj

Srpanj 2021

Cjelovitim pristupom do uspješnih rezultata s vašim konjem

Vrijeme događanja: 03.07.2021., 13h – 19h

Lokacija: Konjički centar Barban

Ovaj uvodni seminar održati će se u tri dijela, a svaki će imati teoretski i praktični dio

U prvom dijelu ćemo, pod mentorstvom Sare Lolić, predstaviti osnovni zdravstveni pregled konja. Pomoći ćemo vam da samopuzdano čitate parametre i uočavate promjene u zdravstvenom stanju svog konja, kako bi pravovremeno reagirali i uspješno spriječili pogoršanje mogućih zdravstvenih tegoba.

U drugom dijelu ćemo, pod mentorstvom Katje Porente, predstaviti kako je pravilno držanje konja pod jahačem bitno za održavanje njegovog zdravlja. Pogledati ćemo kako konj pod jahačem nađe pravu ravnotežu, koji mišići sudjeluju pri tome te kako to mijenja njegov način gibanja. U praksi ćemo predstaviti osnovne vježbe snage i razgibavanja te kako prepoznati najčešće napetosti u tijelu konja.

U trećem dijelu ćemo, pod mentorstvom Alje Kisilak, u teoriji i praksi pogledati kako postaviti stablinu bazu jahačevog sjedišta. Objasniti ćemo važnost rada s konjem na tlu i zašto je važno da konj trenira i bez jahača. Pokazati ćemo kako putem suptilnih znakova komunicirati s konjem, da bi lakše razumio naše želje i držao se pravilno tijekom gibanja, jer će samo tako ostati zdrav i zadovoljan još mnogo godina s nama.

Svi sudionici dobiti će pismeni materijal.
Sudionici s konjima dobiti će veterinarski pregled konja, bodywork pregled, trening s instruktoricom jahanja te termometar na poklon.

PREDAVAČICE:
Alja Kisilak instruktorica jahanja, Straightness Training Academy, dipl. ing. zoo.
Katja Porenta, manualna terapeutkinja za konje, EEBW
Sara Lolić, dr.vet.med.

CIJENA:
Participacija sa svojim konjem 75 EUR.
Participacija bez konja/ gledatelj 30 EUR
Prijave su obavezne putem e-maila na lolicsara@gmail.com, ako imate bilo kakva dodatna pitanja obratite nam se putem te e-mail adrese ili direktno Sari Lolić na 0917601086.

Svi konji koji dolaze na seminar moraju imati važeći IAK test, ne stariji od 1 godine. Moraju biti u dobrom zdravstvenom stanju bez znakova oboljenja.