događanja

Konji u Hrvatskoj

Kako bi omogućili dostupnost informacija na jednom mjestu, pozivamo sve:


- konjičke klubove

- škole jahanja

- institucije za terapeutsko jahanje

- kovače

- veterinare

- stalne prijevoznike

- sve ostale institucije i profesije vezane uz konje


da nam se jave s podacima:


- Naziv/Ime

- Odgovorna osoba

- Lokacija (županija i adresa)

- Kratak opis

- Kontakt


na info@konji.hr.