rad na lonži

Čemu služi rad na lonži?

Lonžiranje je jedna od vještina koju naučimo relativno rano kada se počnemo baviti jahanjem i mnogo je koristimo u radu s konjima. Istodobno je to vještina koju malo tko uistinu razumije i koristi ispravno. Mnogo jahača koristi lonžiranje kako bi se konj riješio viška energije prije jahanja, ali ono je mnogo više od toga. Ako ga ispravno izvodimo, rad na lonži neophodan je dio poučavanja konja i pomaže u razvoju njegovih atletskih sposobnosti. Nepravilno lonžiranje može uzrokovati nastanak ozljeda, stvoriti loše navike u gibanju i konja mentalno iscrpiti.


Smisao i svrha rada na lonži

Ispravan rad na lonži jača tijelo konja i poboljšava njegovu koordinaciju, a to doprinosi k razvoju ravnoteže i pravilnog gibanja. Konj je napravljen za kretanje u ravnoj liniji, zbog čega je za njega kretanje na krugu neprirodno i vrlo zahtjevno. Budući da se konj ne zna ispravno kretati duž kruga, to ga treba naučiti. Inače će se, sa silama koje na njega djeluju dok je na lonži, snalaziti kako zna i umije što često vodi k lošim navikama u gibanju. Kada se konj pravilno kreće na krugu, njegovo tijelo je ravnomjerno savijeno uzduž linije kruga, a zadnje noge slijede istu liniju kao i prednje. To znači da unutarnja stražnja noga stupa malo više prema težištu konja nego kada se kreće u ravnoj liniji. S pravilnim kretanjem na krugu, konj mora intenzivnije koristiti mišiće centra i stražnjih nogu, što pomaže osnažiti nosivu moć stražnjih nogu i poboljšati ravnotežu. Tako pomoću rada na lonži konja ojačamo i pripremimo na rad pod jahačem.


Nepravilan rad na lonži


Neispravan rad na lonži

Na konja koji se giba na krugu djeluje centrifugalna sila, koja nastoji odbaciti konja izvan putanje kružnice te zbog toga konj gubi ravnotežu. Što je gibanje brže, to je jači utjecaj ove sile na tijelo, na što konj često reagira tako da se, sa željom da održi ravnotežu, počne kretati još brže. Zato većina konja pokušava uhvatiti ravnotežu tako da se nagne na unutrašnju prednju nogu dok vanjsku stražnju nogu pretjerano postavlja izvan kruga. Tako se prednji i zadnji dio tijela kreću svaki po svojoj kružnici, umjesto da bi se cijelo tijelo gibalo po jednakoj liniji. To dugoročno uzrokuje asimetričan razvoj mišića i pretjerano opterećenje zglobova, što dovodi do ukočenosti i ozljeda. Ako se nepravilno gibanje ponavlja ti pokreti se impresioniraju u živčanom sustavu i postaju navika, koju je teško ukloniti. Nepravilno lonžiranje konja nauči neispravnom gibanju na krugu. Stoga je potpuno nepošteno zahtijevati od konja da se nakon toga savršeno kreće na krugu pod jahačem. Ako lonžiranje koristimo kao način eliminiranja viška energije i dopustimo konju da luduje na lonži, to će negativno utjecati na njegovo tijelo. Istina je da ne možemo izbjeći živahnost, ali dugoročno ne smijemo dopustiti ludovanje na lonži. Ako konj ima problema s viškom energije, omogućimo mu više gibanja u ispustu, pošto slobodno kretanje puno manje opterećuje zglobove.


Nepravilan rad na lonži


Učiniti ćemo veliku uslugu svojem konju, ako ga naučimo kako se pravilno gibati na krugu i ako lonžiranje upotrijebimo kao alat za poboljšanje uravnoteženog kretanja. Prije sljedećeg lonžiranja upitajte se koja je svrha ove vježbe. Kako želimo da se konj kreće? Što želimo da konj nauči iz te vježbe? Ako ne znate kako bi pravilno kretanje trebalo izgledati, posavjetujte se sa stručnjakom koji će vas naučiti kako započeti s pravilnim radom.Autor: Katja Porenta, EEBW

Više o autoru