upis kopitara

Upis uvezenih kopitara u Središnji registar kopitara RH

Povodom burne reakcije čitatelja na članak „Uvoz kopitara iz Slovenije u Hrvatsku“, portal konji.hr kontaktirao je Hrvatsku poljoprivrednu agenciju (u nastavku HPA) i postavio pitanje: Da li je zakonski obavezan upis uvezenog kopitara (sa svom potrebnom dokumentacijom i TRACES certifikatom koji je bio potpisan kod veterinarskog inspektora) u registar kopitara kojeg vodi HPA?

Odgovor je sljedeći:

Prijavljivanje uvezenih konja obvezno je temeljem Pravilnika o identifikaciji i registraciji kopitara (NN 123/09) i Uredbe Europske unije 2015/262 (koja je u primjeni od 01. siječnja 2016. godine).

U članku 13., stavku 1. Pravilnika o identifikaciji i registraciji kopitara (NN 123/09) navodi se obveza registracije uvezenog kopitara u Središnji registra kopitara:

"Vlasnik podnosi zahtjev za izdavanje putovnice, ili za registraciju postojeće putovnice uvezenog kopitara u Središnji registar kopitara u skladu s člankom 27. ovoga Pravilnika, u roku od 30 dana od datuma dovršetka carinske procedure, ako se kopitari trajno uvoze ili kod privremenog prihvata određenog člankom 2. točkom (i) i člankom 12. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemalja (»Narodne novine« br. 154/08.)"

Obveza registracije uvezenih kopitara navodi se i u članku 27., stavku 2. uredbe EU 2015/262:

"Neovisno o tijelu izdavatelju koje je izdalo identifikacijski dokument u skladu s člankom 9. stavkom 1., člancima 14., 29. ili 32., posjednik kopitara osigurava da se identifikacijski dokument preda tijelu izdavatelju iz članka 5. stavka 1., nadležnom za kategoriju kopitara u državi članici u kojoj je smješteno gospodarstvo kopitara, kako bi dostavilo identifikacijske podatke iz članka 38. stavka 1. u roku od 30 dana od:
(a) izdavanja identifikacijskog dokumenta u skladu s člankom 9. stavkom 1. od strane tijela izdavatelja izvan države članice u kojoj je smješteno gospodarstvo;
(b) uvođenja kopitara u državu članicu u kojoj je smješteno gospodarstvo iz druge države članice, osim
i. kopitara koji sudjeluju u natjecanjima, utrkama, sajmovima, treninzima i vuči u razdoblju od najviše 90 dana;
ii. pastuha koji se nalaze u državi članici u sezoni rasploda;
iii. kobila koje se nalaze u državi članici radi rasploda u razdoblju od najviše 90 dana"

U istoj direktivi navodi se obveza uspostavljanja Središnje baze podataka (članak 38), te se u nekoliko točaka (18, 70, 72) navodi razmjena podataka i ažurna registracija u Središnjoj bazi podataka (navedeno je ekvivalent Središnjem registru kopitara koji u Republici Hrvatskoj vodi Hrvatska poljoprivredna agencija).

Slijedom navedenog, registracija uvezenih kopitara u Središnji registar kopitara rezultat je nacionalnih i Europskih odredbi, te je svako upućivanje vlasnika uvezenih konja na postupanje na drugačiji način, ujedno i njihovo kršenje. Isto tako, registracijom konja u Središnji registar kopitara osigurava se vidljivost istih podataka u svim nadležnim tijelima Ministarstva poljoprivrede (stočarska inspekcija, veterinarska inspekcija, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i dr.).

Identifikacijski pregledi uvezenih konja, te njihova registracija u Središnji registar kopitara naplaćuje se sukladno cjeniku Hrvatske poljoprivredne agencije u iznosu od 244,00 kn (PDV uključen).Autor: Sara Lolić, dr. vet. med.

Više o autoru